<<
>>

Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник. 2005

У підручнику розглядаються особливості сучасних міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації. Акцентується увага на проблемах інтеграційних процесів і міжнародного бізнесу, торгівлі, руху капіталу, розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин, досягненні Україною гідного місця в світових економічних процесах.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку світової економіки.

<< | >>
Розділ І Сутність, середовище і розвиток теорії міжнародних економічних відносин
Розділ II Основні форми міжнародних економічних відносин
2.1. Міжнародна торгівля
2.3. Світова валютна система та міжнародні розрахунки
Розділ III Міжнародна економічна інтеграція
3.2. Розвиток міжнародної економічної інтеграції
Розділ IV Міжнародний бізнес
Розділ V. Міжнародне економічне співробітництво та ООН
Розділ VI. Глобалізація і проблеми розвитку оптимальної стратегії природокористування

Книги и учебники по дисциплине Экономика стран:

 1. Коллектив авторов. Национальная экономика Беларуси. Шпаргалка - 2013 год
 2. Т.И. Скворцова. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ, ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧКСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛКИ БЕЛАРУСЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕЙ ТОРВГОВЛИ ТОВАРАМИ - 2012 год
 3. Ю.В. Дубровская. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙ-СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 2011 год
 4. Коллектив авторов. Мировая экономика. Шпаргалка - 2010 год
 5. О.В.Корниенко. Мировая экономика - 2009 год
 6. П.Ю. Смирнов. Мировая экономика. Шпаргалки - 2009 год
 7. Н.А. Кошелев. Национальная экономика.Шпаргалки - 2009 год
 8. О.В. Корниенко. Национальная экономика - 2008 год
 9. А.Н. Кошелев. Национальная экономика. Конспект лекций. - 2008 год
 10. И. В. Бурханова. Бюджетная система Российской Федерации. Конспект лекций - 2008 год
 11. Падалкина Л.С.. Мировая экономика - 2007 год
 12. А.А. Аюпов. Государственное регулирование экономики - 2007 год
 13. З.К.Раджабова. Мировая экономика - 2006 год
 14. И.А. Спиридонов. Мировая экономика - 2006 год
 15. В.Б.Сироткин. ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: конкурентный экономический порядок - 2006 год
 16. В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Международная экономика - 2004 год
 17. Е. Н. Ведута. Стратегия и экономическая политика государства - 2004 год
 18. В.К. Ломакин. Мировая экономика - 2002 год
 19. Т. Г. Морозова. Региональная экономика - 2001 год
 20. Г. Б. Поляк. Бюджетная система России - 2000 год