<<
>>

В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004

Викладено наукові уявлення про сутність податків переважно на основі подій фіскальної історії та теоретичних положень західного походження, розкрито соціально-економічну дію оподаткування в умовах сучасної демократично-правової державності, розглянуто структуру й організацію національних податкових систем країн “Великої вісімки”. Залучення численного наукового апарату, в тому числі англомовних джерел, виводить функціональне призначення посібника за межі власне курсу лекцій для студентів фінансово-економічних спеціальностей, робить його корисним для широкого кола читачів, яких інтересують історія, теорія і практика оподаткування. Написав передмову і післямову, тексти тем 1, 2, 3, 4, 5, 9, а також зачини до всіх тем, склав проблемно-евристичні питання, розробив додатки доктор економічних наук, професор кафедри податкової політики В.Л. Андрущенко. Теми 6, 7, 8, 10, 11 підготував кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри державних фінансів О.Д. Данілов.

<< | >>
11.2. Федеральні податки
Д О Д А Т К И

Книги и учебники по дисциплине Налоги и налогообложение:

  1. Коллектив авторов. Лекции по налогам и налогообложению - 2012 год
  2. А. С. Меденцов. Шпаргалка по налогам и налогообложению - 2012 год
  3. Аксенов С., Заугольников С., Крылов А., Ласкина И.. Практикум по дисциплине “Налоги и налогообложение” - 2011 год
  4. О. В. Антонова. Налоговые системы зарубежных стран - 2010 год
  5. Т.В. Федосова. Конспект лекций по дисциплине «Налоговая система РФ» - 2010 год
  6. А.З. Дадашев. Курс лекций по блоку учебных дисциплин по налогам и налогообложению - 2007 год
  7. В. Скрипниченко. Налоги и налогообложение. - 2007 год
  8. В.А.Красницкий. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК - 2005 год
  9. А. В. Брызгалин. Налоги и налоговое право - 1998 год