<<
>>

6. Теорія оптимального оподаткування

З використанням неокласичної ідеї оподаткуваня Дж.мілля, А.Маршалла та інших учених, на базі принципів економіки добробуту була розроблена теорія оптимального оподаткування. Зокрема вона розглядає найпростіший випадок, коли заплановано певну суму податкових доходів і вирішується питання: як найбільш оптимально, з алокаційного та розподільчого огляду, розподілити тягар оподаткування між окремими благами, факторами виробництва або індивідами.
Оскільки паушальний податок, який не впливав би на відносні ціни, ввести не є реальним, необхідно з’ясувати, як за мінімальних алокаційних викривлень досягти іншого оптимального рішення. Відповідь можна знайти в роботах П.Даймонда та Д.Мірліса.
Теорія оптимального оподаткування привела вчених до цікавих результатів. Однак оскільки вона абстрагується від інституцій, що приймають політичні рішення у сфері податків та видатків, їй не вистачає політичної оцінки оподаткування. Так, не враховується можливість впливу правил оподаткування на політику уряду у сфері видатків. Крім цього, залишається незрозумілим, хто ж є той політик, який зацікавлений у пріоритеті правил оптимального оподаткування.
Теорія оподаткування в економіці добробуту – вихідна. Допущення: держава максимізує добробут свого народу. Оподаткування повинно базуватися на широкій податковій базі і на принципі інтенсивності оподаткування оподатковуваних благ з ціновою нееластичністю і товарів, які доповнюють “вільний час”.
Концепцію, згідно з якою держава максимізує соціальний добробут, можна протиставити теоріям, які розглядають уряд, орієнтований на максимізацію власної вигоди. Вони доводять, що правила оподаткування в економіці добробуту можуть бути рекомендовані тільки при певних умовах, що пов’язані з наявністю обмежень можливостей реалізації власної вигоди урядом.
Моделі поведінки уряду в умовах різних обмежень (конституційних і бюджетних):
Теорія Левіафан-оподаткування. Допущення: уряд максимізує бюджет податковим методом , не підлягає жодним обмеженням. Для платників податків існують жорсткі обмеження – тільки припинення господарської діяльності і виключаються будь-які ухилення від оподаткування. Якщо уряд не обмежений в максимізації власної вигоди, замість того, щоб зменшитися, рівень оподаткування зростає. В цьому полягає теза теорії Левіафан-оподаткування. Оптимальним є відмова від використання правил оподаткування в економіці добробуту і конституційне обмеження податкової влади держави.
У відповідності з теорією демократичного оподаткування при проведенні бюджетної політики держава підкоряється жорстким обмеженням. Структура податків закріплена в конституції, а рівень оподаткування визначається виборцями в ході політичного процесу: через референдум або безпосередньо вони приймають рішення про найважливіші державні податки і видатки. Уряд має незначний діапазон дій у сфері бюджетної політики.
В теорії еволюційного оподаткування як і в теорії Левіафан-оподаткування уряд при формуванні бюджетної політики не підлягає жодним формам обмежень, але податкова влада держави обмежена факторами фізичної і економічної мобільності індивідів. При збільшенні рівня оподаткування індивіді можуть або приховувати прибутки від оподаткування, або переносити свою діяльність у тінь або за кордон.
Порівнюючи різні теорії, можна впевнитися, що податкова система повинна враховувати інституціональні умови. Правила бюджетної і податкової політики повинні бути узгоджені (через демократичний процес прийняття рішень в сфері бюджету і закріпленням податкової структури в конституції).
<< | >>
Источник: В.Б.Щеньова. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ІЗ КУРСУ “ІСТОРІЯ ФІНАНСОВОЇ ДУМКИ”. 2004 {original}

Еще по теме 6. Теорія оптимального оподаткування:

  1. 1. Теорія оподаткування Д.Мілля. Неокласична фінансова школа.
  2. РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ
  3. 11.2.6. Оподаткування нафтово-газового комплексу
  4. 2.3. Принципи оподаткування та податкова політика
  5. Додаток Б Властивості оподаткування в ретроспективі Історичні епохи і групи країн
  6. 2.1. Передісторія оподаткування, базові засади сутності податку
  7. Тема 6. Неокласична школа фінансової науки і теорія К.Вікселля.
  8. 1. Теорія монетаризму
  9. 2. Теорія суспільного вибору.
  10. Тема 1. Всеосяжна дія оподаткування та передумови функціонування податкових систем